Werkmateriaal


Aangifte Werkmateriaal voor bedrijven

Polisnummer

Verzekeringnemer


Schademelding

Datum van schade
Plaats van schade


Objectschade


Schadeomschrijving
Schade aan verzekerde object (ook door eigen gebrek)
Materieele schade aan andere zaken van verzekerde
Schade aan ondergrondse zaken (kabels/leidingen)
Overige materiele schade aan zaken van derden
Letselschade bij bestuurder/machinist
Letselschade bij anderen dan bestuurder/machinist
Anders


Specificaties
Waar staat het object op dit moment?

Materieele schade aan andere zaken van verzekerde
Schade aan ondergrondse zaken (kabels/leidingen)


Nee Ja
Nee Ja
Nee Ja
Nee Ja

Overige materieele schade aan zaken van derden

Letsel bij bestuurder/machinist

Letselschade bij anderen
Bijzonderheden


Correspondentie en ondertekening


Wilt u zo mogelijk alle facturen, aansprakelijkstellingen en overige correspondentie hier toevoegen.


Bijlages

Overzicht