Rechtsbijstand


Aangifte Rechtsbijstand voor particulieren

Polisnummer

Verzekeringnemer
Schademelding

Datum van schade
Reactie termijn
Aanspraak rechtsbijstand


Nee Ja

Schadeomschrijving

Het is belangrijk dat u zo gedetailleerd mogelijk de gebeurtenissen beschrijft.
Van belang hierbij is:
- Vermeld alle feiten die voor behandeling van belang kunnen zijn.
- Stuurt u in het digitale schadeformulier (verderop uploaden) of per post alle documenten mee die betrekking hebben op het geschil.


Machtiging


Door een gerechtelijke uitspraak is het rechtsbijstandverzekeraars tegenwoordig verboden om zonder uw uitdrukkelijke toestemming ons als uw intermediair informatie inzake deze melding te verstrekken.

U kunt wel een machtiging ondertekenen waarin u verklaart dat u ons expliciet machtigt om in dit dossier inzage in de stukken te krijgen. Wij zijn dan in staat om u, indien nodig, te ondersteunen bij de behandeling van het dossier.


Correspondentie en ondertekening


Wilt u zo mogelijk alle facturen, aansprakelijkstellingen en overige correspondentie hier toevoegen.


Bijlages
Overzicht